وب سایت جدید سولار صنعت پارسیان،بزودی راه اندازی می شود
جهت اطلاعات بیشتر می توانید به سایت

www.satno.ir


مراجعه نمایید
پنل خورشیدی،شارژ کنترلر،باطری خورشیدی،برق خورشیدی،آبگرمکن خورشیدی،
Email:solar@satno.ir
061- 344 64 344
061 - 344 64 343
0910 600 6065 (new server)